PARKILINOWE

KOMPLEKSOWE USŁUGI NA KAŻDYM ETAPIE

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej realizacji parków linowych. Oferujemy usługi w zakresie fachowego doradztwa na każdym etapie inwestycji. Obiekty budowane przez nas są wykonywane zgodnie z wytycznymi europejskich norm określających wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne. Realizujemy instalacje w oparciu o istniejący drzewostan lub wolnostojące słupy.

ZAKRES USŁUG

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT I SZOLENIA

W ramach naszych usług zapewniamy także dostawę niezbędnego sprzętu dla instruktorów i klientów. Posiadamy także doświadczonych instruktorów, którzy przeprowadzają szkolenia pozwalające zdobyć niezbędne uprawnienia. Szkolenie takie kończy się egzaminem, który jest potwierdzeniem zdobytych umiejętności.

SERWIS

Każdy obiekt powinien przechodzić coroczny przegląd okresowy, który obejmuje także sprzęt alpinistyczny. Zapewniamy usługi serwisowe gwarancyjne jak i pogwarancyjne. Przeprowadzamy modernizację i naprawy istniejących obiektów.

GALERIA